Srdečně zveme v pondělí 29. 5. 2017 do studentského klubu, kde bude mít P. Mgr. Jan Linhart v 18 hodin přednášku s názvem „Ekvádor – cesta do středu světa“. Po jejím skončení bude v horní kapli sloužit mši svatou.

Jako již každoročně, tak i letošní školní rok probíhal na Domově mládeže AG Trojboj – turnaj ve florbale, fotbale a volejbale samostatně pro chlapce a děvčata. V dívčím trojboji bojovalo 6 týmů a v chlapeckém 12 týmů, kde každý byl složen ze tří hráčů.Z ápasy to byly opravdu urputné, bojovalo se o každý gól. Celkoví vítězové byli slavnostně vyhlášeni a obdrželi drobné ceny a diplomy.

Ve středu 3. 5. 2017 se studenti 2. ročníku a 4. K Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži sešli na vlakovém nádraží a vydali se na společnou cestu do Olomouce – historické metropole celé Moravy. Hned po příjezdu studenty čekala mše svatá v katedrále sv. Václava, kterou si sami připravili, a po ní následovala krátká přednáška o tomto svatém místě.

Opět po roce se děvčata ze zájmových kroužků domova mládeže „Fotbal dívek” a „Florbal dívek” vydala ve středu 3. 5. 2017 na Domov mládeže Střední policejní školy MV ČR do Holešova, aby se s tamními děvčaty v těchto sportech přátelsky utkala.

V úterý 9. 5. 2017 se dvě družstva odvážlivců z AG rozhodla změřit své vědomosti a dovednosti s dalšími v soutěži mladých zdravotníků. Na jednotlivých stanovištích na ně čekaly náročné modelové situace zranění a nehod, jejichž řešení bylo bodováno odborným dohledem z řad pracovníků Českého červeného kříže.

Student Jan Polišenský ze třídy 4. K se stal 26. dubna 2017 úspěšným řešitelem krajského kola matematické olympiády kategorie B.
V silné konkurenci obsadil 6. místo. Gratulujeme!

Ve středu 3. května si třída 2.S prohlídla výstavu minerálů. Jednalo se o stálou expozici MZM v Brně. I když byla k vidění jen jedna setina muzejního geologického materiálu, bylo se na co dívat. Z dva a půl tisíce vystavených exponátů si určitě každý našel své oblíbené a objevil další, neméně zajímavé. Velký obdiv sklidila pokladnice s drahými kameny.

Chceš-li strávit celostátní setkání mládeže v Olomouci společně s kamarády z AG, pak vyplň přihlášku na https://olomouc2017.signaly.cz/registrace do konce května a do políčka „Chci být registrován/a pod” vyber "AG Kroměříž".

Ve středu 26. 4. se v kostele P. Marie sešli studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy na společné mši svaté, kterou připravili letošní maturanti.

V letošním roce se koná už 51. ročník celostátní přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník. Studenti AG pod vedením J. Volkové se této soutěže účastní s mnohými úspěchy každoročně;  nebylo tomu jinak ani letos.

Po vítězství v okresním kole postoupil Patrik Baleka ze 3.A do krajského kola soutěže v programování v kategorii mládež, které proběhlo 20. dubna v Uherském Brodě.
V silné konkurenci obsadil Patrik krásné 6. místo.
Gratulujeme!

Během postní doby měli studenti i zaměstnanci AG možnost přispět v rámci Postní almužny 2017 organizované Charitou ČR na různé sociální projekty.

Postní almužna z naší školy poputuje do Súdánu na pomoc lidem trpícím hladomorem. Pokladničky byly umístěny ve vestibulu, studentském klubu, v čajovně a také na tento účel přispěly některé třídy nebo jednotlivci. Celkem se na pomoc Súdánu vybralo 10 578 Kč.

Podzimní vítězství v okresním kole Poháru Josefa Masopusta v kopané poslalo naše kluky do krajského finále, které se hrálo ve středu 26. dubna. Na turnaji se sešly 4 týmy. SPŠS Vsetín, SOŠ Staré město, SPŠ Zlín a naše družstvo, které však bylo oslabeno o dva klíčové hráče, Ondru Zavadila a Martina Pitrona.

V pondělí 24. 4. 2017 se ve studentském klubu konala (několikrát odložená) přednáška o Azorských ostrovech. Excelentním přednášejícím byl student VŠE v Praze Vojtěch Černohorský. Dozvěděli jsme se, že ostrovů je devět a dva z nich navštívili spolu s dalšími dvěma kamarády cestovateli v rámci expedice v roce 2013. Azory nadchly krásou přírody a všudypřítomných hortenzií. Součástí produkce byl i Lisabon, kde si při zpáteční cestě zařídili stopover.

V učivu fyziky pro sekundu jsou mimo jiné kapitoly věnované světelným jevům a vesmíru. Abychom tyto oblasti lépe poznali, vydali jsme se ve středu 19. dubna na exkurzi do brněnského planetária.

Již tradičně je v polovině března na základních a středních školách organizována mezinárodní soutěž původem z Austrálie Matematický klokan. Letošního ročníku se zúčastnilo 120 studentů naší školy.

Ve středu 12. dubna se třída 1P vydala na exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Byl zde pro ně připraven bohatý program. V expozici Světlo a tma za pomoci zkušeného lektora poznávali co je to světlo, proč vidíme věci pod hladinou v jiném místě, než doopravdy jsou, jak fungují optické kabely a řadu dalších záhad. Shlédli několik poutavých experimentů a hravě zvládli vyplnit připravené pracovní listy.

Na základě naší osobní domluvy s vedením kina Nadsklepí v Kroměříži bude v úterý 25. 4. 2017 v 19 hod. uveden film režiséra Jonáše Vacka Psi Páně, který byl natočen u příležitosti 800 let od založení řádu dominikánů. Po filmu bude následovat beseda s režisérem filmu a jedním z bratří dominikánů.

Na pozvání pana ředitele Košárka přijel 18. dubna přednášet na AG otec Lukáš Engelmann. Tématem přednášky pro studenty druhého ročníku – tříd 4.K, 2.A, 2.B a 2.C. – byla homosexualita a pohled katolické církve na homosexualitu.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži navštívila politická tajemnice velvyslanectví Spojených států amerických Beth Fernald. Spolu s politickou analytičkou Helenou Markusovou zavítala do Kroměříže ve středu 12. dubna.

Srdečně zveme příznivce cestování a cestovatelských besed do studentského klubu AG v pondělí 24. 4. 2017. S povídáním a fotografiemi z putování po Azorských ostrovech přijede student VŠE v Praze Vojtěch Černohorský. Nezmeškejte začátek v 18 hodin!

Dne 12. 4. 2017 se naši studenti Martin Pospíšilík 2.B a Kateřina Chabičová 4.K účastnili krajského kola chemické olympiády na UTB ve Zlíně, ve velmi pěkně vybavených laboratořích.

Za velké účasti soutěžících obsadili pěkná místa a stali se tak úspěšnými řešiteli krajského kola chemické olympiády. Gratulujeme.

10. 4. 2017 se v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě se uskutečnilo slavnostní ocenění pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří výrazně přispívají k rozvoji regionálního školství.

Společnou modlitbu křížové cesty ulicemi města Kroměříže v pondělí 10. dubna zahájilo slavení mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, při které student naší školy Tomáš Sýkora přijal poprvé svátost eucharistie.

„Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.“

Ve dnech 7. až 9. dubna se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži konala postní duchovní obnova pro mládež. Vedli ji členové komunity CENACOLO, která se věnuje lidem se závislostmi. Duchovní obnovy se zúčastnilo okolo 60 mladých lidí.

Milí přátelé německého jazyka,

poslechněte si úryvek z knihy M. Endeho MOMO v podání finalistek soutěže Bücherwurm Kateřiny Adamčíkové (4.K) a Kateřiny Burešové (2.S).

6. 4. 2017 proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční preventivní akce, tentokrát orientovaná především na zdravý životní styl a čelení stresu. Třídní učitelé se zaměřili na prevenci kouření nebo na způsoby, jakými lze zvládat stresové situace, učitelé tělesné výchovy podpořili praktickou stránku věci: v hodinách tělocviku se relaxovalo, třeba i smíchem.

Ve středu 29. 3. 2017 se na ZŠ Oskol v Kroměříži konalo Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v programování, letos opět za účasti Arcibiskupského gymnázia. Patrik Baleka ze 3.A si jako programovací jazyk zvolil Python a v kategorii mládež se umístil na 1. místě. Postupuje do krajského kola, které se bude konat 20. 4. 2017 na gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodu.

Ve středu 5. 4. se Kamila Zahradníčková zúčastnila okresního kola Středoškolské odborné soutěže se svojí prací na pomezí aplikované sociální psychologie a marketingu se zaměřením na fundraising. Kamila soutěžila v oboru č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Ve čtvrtek 6. dubna se sešlo v Ostravě 12 florbalových týmů církevních škol z celé ČR, aby spolu poměřily své síly a utkaly se o titul Přeborníka pro rok 2017. Na turnaj se vydalo i naše družstvo.

Každý školní rok v závěru postní doby rozzáří chodby a schodiště naší školy světlo svící studentů a zaměstnanců AG při křížové cestě školou. Letos jsme se společně modlili křížovou cestu v úterý 4. dubna. Osvětlený průvod vyšel z kaple sv. Stanislava a procházel školou i domovem mládeže až do horní kaple P. Marie, kde následovala společná mše svatá.

U příležitost Dne úcty ke stáří vyhlásilo město Kroměříž literární soutěž. Ve dvou kategoriích se sešly texty žáků základních i středních škol. Ať už se jednalo o rozhovory či reportáže, všechny spojovalo téma životních zkušeností a zároveň vitality našich starších spoluobčanů. Slavnostní vyhlášení oceněných prací se uskutečnilo 5. 4. 2017.

Srdečně zveme na Křížovou cestu městem, která se uskuteční v pondělí 10. 4. 2017. Začátek v 17 hodin mší svatou v kostele sv. Jana a po ní vyjde průvod městem směrem na Barbořinu.

Ve dnech 31. března a 1. dubna se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži konala rekolekce pro rodiče a přátele školy. Vedl ji P. Marian Kuffa, který se na Slovensku věnuje lidem na okraji společnosti.

Od 24. do 26. března 2017 se schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnila soustředění v Hluboké nad Vltavou. Součástí soustředění byly i koncerty ve vesnicích poblíž Hluboké. Jednalo se o Pašijové pásma spojené s modlitbou.

V úterý 21. 3. 2017 se ve Zlíně konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Mezi 31 nejlepšími matematiky devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Zlínského kraje obsadil Šimon Sukup ze třídy 2.S krásné 4.–6. místo. Gratulujeme!

Ve středu 29. 3. proběhla ve školním klubu přednáška Mgr. Evžena Petříka: Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku. Přednášku organizovala ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem místní skupina České křesťanské akademie. Přednášející v dobové uniformě zaujal asi čtyřicet posluchačů z řad studentů i veřejnosti a po skončení přednášky byl ještě zahrnut celou řadou dotazů.

Od 24. března si mohou studenti a návštěvníci Arcibiskupského gymnázia prohlédnout zajímavou výstavu o Dr. Janu Šrámkovi. Monsignore Šrámek navštěvoval AG v letech 1880–1888. Ve veřejnosti je znám, jako zakladatel Československé strany lidové, ministr několika vlád v období první republiky a především jako premiér Československé exilové vlády v Londýně v době nacistické okupace. Výstava je umístěna v prostoru před dolní kaplí.

V pátek 31. 3. se ve Zlíně v prostorách Technologické fakulty UTB konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie A. Mezi 31 studenty na velmi hezkém šestém místě skončil Vojtěch Batůšek ze 6.K, který se díky vysokému procentnímu zisku stal i úspěšným řešitelem a jedenáctý byl Filip Turek ze 3.A. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme. Celkovou vítězkou se stala Lenka Geržová z Tauferovy SOŠV Kroměříž.

Ve dnech 21.–23. 3. se v Odrách konal XXIV. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol. Součástí programu jsou kromě vystoupení (tanečních, dramatických, hudebních, recitace) také hodnotící semináře odborné poroty a pracovní dílny pro žáky. Zvláště dramatickou dílnu si naše děvčata velmi pochvalovala.

Program Dne zdraví a bez závislostí.

V pondělí 27. 3. 2017 se v 18 hodin ve studentském klubu sešli zájemci o cestovatelskou přednášku o Patagonii. Přijel o ní povyprávět známý neurolog a slavný kroměřížský rodák prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. V přednášce s názvem „Patagonie – čtvero ročních dob“ zmínil i rozmary tamního počasí. Přítomní si hlavně vychutnávali nádherné fotografie.

V pátek 24. 3. 2017 se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži sjelo na 140 žáků a studentů ze všech koutů vlasti, aby poměřili své znalosti biblických knih.

Kamila Zahradníčková ze třídy 3. A se umístila na skvělém 2. místě v krajském kole Konverzační soutěže v jazyce francouzském, které se konalo ve Zlíně. Své úžasné jazykové nadání tak opět přetavila v pomyslný cenný kov. Kamila zvládla na výbornou nejen náročný poslech, ale porota ocenila i její nápaditost v popisu obrázků, širokou slovní zásobu v monologickém projevu či schopnost pohotově reagovat na záludné otázky z nejrůznějších oblastí každodenního života.

Ve středu 22. 3. 2017 se uskutečnila historicky první účast reprezentantů našeho DM AG na holešovském turnaji mezi domovy mládeže v badmintonu.

Dne 23. 3. se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci konalo finále soutěže v předčítání německého literárního textu s názvem Bücherwurm (knihomol).

Ve dnech 23.–24. března se účastnily naše „šplhounky“ Republikového finále ve šplhu na tyči. Šampionát byl tentokrát skoro „doma“ a to v nedalekém Holešově na tamní policejní střední škole. Odpadlo nám tak zdlouhavé a únavné cestování na soutěž a ubytování v cizím prostředí. Sešlo se celkem 10 dívčích týmů z celé republiky, které si svoji účast na RF vybojovaly v krajských kolech.

Krátkodobá hostitelská rodina Priyi může pocházet odkudkoli z Kroměříže a okolí. Priya bude v hostitelské rodině žít po dobu jednoho týdne jako členka rodiny a docházet na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Krátkodobá výměna AFS
studentky, která přijela na roční studijní program a která jinak žije ve stálé české hostitelské rodině proběhne v měsíci dubnu (přesný termín po vzájemné domluvě). Více informací.