V pondělí 16. září 2019, o svátku svaté Ludmily, jsme se na naší škole připojili k oslavám Dne církevního školství, který se v naší zemi slaví od roku 2000.

Oslavy začaly hned ráno. V 7.15 bylo ve vestibulu školy připraveno občerstvení a členové pastoračního týmu naší školy vítali všechny příchozí a nabízeli jim sušenky, kávu a čaj.

Vrcholem slavnostního dne byla večerní mše svatá, kterou spolu s námi přijel z Olomouce oslavit otec Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Ve své homilii poukázal na spojitost liturgických textů s příkladem výchovného působení svaté Ludmily. Všem studentům a zaměstnancům otec Petr popřál, aby se školní prostředí pořád víc a víc stávalo živým společenstvím, ve kterém budou mladí lidé formováni v duchu evangelia k pravdivosti a vnitřní svobodě.

Milan Maštera, jáhen

2865

2865

2865

2865

2865

2865