Deset vybraných žáků z primy a sekundy se spolu s paní učitelkou Valentovou v úterý 17. 9. zúčastnilo exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Po seznámení s chodem elektrárny se podívali na obě vodní nádrže. Výklad, animace i prostory, které studentům průvodce představoval, všechny nadchly. Po prohlídce se všichni vrátili nejen nabiti novými informacemi, ale i zážitky.

2.S

2875

2875

2875

2875

2875