Dne 23. září 2019 na svátek otce Pia nás na večerní mši svaté navštívil otec Lukáš Mocek, novokněz z Ostravsko-opavské diecéze.

Jak je již na AG zvykem, studenti měli po mši svaté možnost přijmout od otce Lukáše individuální novokněžské požehnání, které bylo jistě velkým darem a oporou do náročných studentských dnů. Ne nadarmo se přece říká, že pro požehnání novokněze se vyplatí i troje papuče prošlapat a přepadák z fyziky nenapsat. :-) 

Otci byla také mimo jiné udělena velká čest, a to, mít na večerní mši svaté kázání. Tohoto těžkého úkolu se chopil s odvahou a zapálením a není tedy divu, že byl pro nás přítomné opravdu velkým povzbuzením. Na závěr si ho tedy dovolím citovat a připojím jeho mírné pobídnutí: "Buďte tak velkým světlem, aby na AG už nikdy nemuseli svítit."

Helena Jurčíková

2888

2888

2888

2888

2888