AG se v loňském roce poprvé zúčastnilo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Anežka Sedlářová (4. C) ve své kategorii zvítězila a na začátku července se díky tomu zúčastnila setkání vítězů národních soutěží v německém Otzenhausenu.

O svých zážitcích na týdenním výjezdu  vítězů referovala Anežka na organizační schůzce soutěže Evropa ve škole 2020, která se uskutečnila 3. 10. 2019 v Evropském domě v Praze, a nám pak podala následující zprávu.  

 

Europiean Youth Gathering in Otzenhausen

V pondělí 1. 7. se většina účastníků sešla na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, nasedli jsme na autobus a vyrazili směrem k vesnici Nonnweiler, kde se nachází Evropská akademie.

Po příjezdu nás přivítala Sofi Rickert, naše hlavní instruktorka. Ubytovali jsme se, udělali si prohlídku po akademii a dozvěděli se základní pravidla. Po večeři následovaly seznamovací hry, abychom se mezi sebou lépe poznali; bylo nás tam 20 mladých z pěti zemí Evropské unie (dále EU).

Druhý den jsme začali dalšími seznamovacími hrami a poté následovala debata o tom, jak každý z nás vidí EU a jak je viděna v našich zemích. Pak byl pro nás připraven kratší blok o interkulturní komunikaci. Následovalo téma Proč chodit k volbám a součástí bloku bylo i volné psaní v mateřském jazyce. V dalším programu jsme se rozdělili do skupin a každá skupina dostala komiks, který znázorňoval jeden z evropských problémů, např. globální oteplování, migrace a další. Na toto téma jsme diskutovali ve skupině, prezentovali jej ostatním a následně vedli velkou debatu na každé z témat. Poté následovala večeře a po ní Evropský večer, kdy každý z nás dovezl něco ze své země: jídlo či turistický materiál (já dovezla valašský kroj) a prezentoval svou zem či region, ze kterého pochází.

Ve středu mohli účastníci na připravené tabule  napsat, co vždy chtěli EU říct nebo za co jí chtěli poděkovat. A pak následovaly lekce kaligrafie s umělcem Janem, mistrem v oboru kaligrafie. Odpoledne se šlo ke keltským kruhům, kde proběhla prohlídka a historický výklad.

Další den jsme začali pracovat na výtvarných projektech, které byly závěrečnými pracemi celého týdne; právě k nim vedly všechny předcházející diskuze a debaty. Byli jsme rozděleni do menších skupin po dvou až třech a téma, které jsme obdrželi, jsme zpracovali na docela velký čtverec plexiskla; ty budou pověšeny ven na jednu z mnoha teras akademie.

Náročná práce byla v pátek zakončena prezentací jednotlivých děl. Následně jsme udělali evaluaci celého týdne a následoval poslední společný večer plný her. Další den brzy ráno jsme se rozloučili a někteří z nás vyrazili na letiště ve Frankfurtu.

Jsem ráda, že jsem se mohla tohohle týdne zúčastnit. Měla jsem příležitost setkat se s lidmi z jiných zemí, kteří se nebojí promluvit o svých názorech, a mohla jsem se seznámit s jejich pohledem na EU. Výtvarně jsem se vyjádřila v závěrečném projektu, a i když jsem kvůli nemoci musela část programu vynechat, užila jsem si s ostatními program i volné chvíle.

Anežka Sedlářová

2906

Účastníci představují své výtvarné projekty

 

2906

Anežka a Lina a jejich projekt "Copak to nevidíte?"

 

2906

Evropská akademie Otzenhausen