V březnu jsme se my, studentky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, v předmětu semináře ruského jazyka, zúčastnily soutěže „Poznej Rusko lépe 2019.“

Měsíc tvrdé práce a dřiny se ale vyplatil. Na konci školního roku jsme se dozvěděly výsledky. Nemohly jsme tomu uvěřit, že jsme obsadily první místa z celé republiky. 1. místo získala Eva Sklenaříková, 2. místo obsadila Adéla Špalková, na 3. místě se umístila Kateřina Kedrová a na 4. a 5. místě skončila Tereza Mikulincová a Veronika Maňasová – studentky 4. ročníku.

Bohužel nám z časových důvodů, do konce školního roku, nevyšel výlet do Prahy, abychom si mohly převzít naše ocenění, ale 7. 10. jsme měly tu možnost si pro naše ceny do Prahy jet. Zavítaly jsme na Střední školu při velvyslanectví Ruské federace, kde jsme měly tu čest si prohlédnout ruskou školu. Nejprve jsme se setkaly s ředitelem školy a jeho zástupcem, kteří nám sdělili mnoho informací o této výjimečné budově, poté jsme měly přichystané občerstvení - bylo to od nich velmi laskavé. Všichni zaměstnanci byli naprosto milí a ochotní. Následně nás čekala prohlídka školy, kterou nás provázel zástupce ředitele. Byly jsme nadšené! Spousta nástěnek, na kterých visí několik fotek daného tématu, ať už z jejich festivalu, divadla, pěvecké soutěže, sportu apod. Mají zde obrovský sál s pódiem, kde tyto nejrůznější akce pořádají. Také jsme měly možnost zhlédnout místní třídy, setkaly jsme se se studenty. Těmi jsme byly okouzleny – jejich nádherné oblékání, vzorné chování a slušnost. Byly jsme taktéž rády, že jsme měly příležitost s nimi strávit vyučování zeměpisu nebo taky hodinu biologie. Pan učitel biologie nám ukázal jejich biologické muzeum, kde jsme mohly vidět spousta modelů zvířat, různých živočichů, lidského těla nebo také rostlin. Po prohlídce ruské školy jsme byly oceněny diplomy a ruskými knihami ředitelem Střední školy při velvyslanectví Ruské federace. Byla to velká čest. Na závěr jsme poobědvaly v místní jídelně, kde nám velice chutnalo. Poté nás už čekala jen cesta domů.

Soutěž pro nás byla obrovskou a přínosnou zkušeností, byla to dřina, stálo nás to spoustu volného času, ale všechno se nakonec vyplatilo. Výlet do Prahy se nám moc líbil, odnesly jsme si s sebou několik informací, nezapomenutelných zážitků, ocenění a plno dojmů.

Nejvíc ale vděčíme a velké dík patří naší paní učitelce Eleně Volkové, protože bez ní bychom se nedostaly ve znalostech ruského jazyka tam, kde teď jsme. Děkujeme za všechno!

Kateřina Kedrová 4. B

2916

2916

2916

2916

2916

2916

2916

2916