Pro spoustu lidí bylo úterý 8. října dnem naprosto obyčejným, ale nikoliv pro nás. Tento den byla totiž, před více než 150 lety,  posvěcena naše kaple, kaple Panny Marie, kde jsme večer společně prožili mši svatou. 

Tato mše byla, zejména pro nás ministranty, velmi exkluzivní, jelikož se slavila jako slavnost. Začínala tedy průvodem, v průběhu se používalo kadidlo a nádherně při ní zpívala naše AG schola.

V kázání nám otec Petr osvětlil význam školní kaple, která je privilegovaným místem setkání nás studentů s naším milujícím Bohem. Bůh je pro nás vždy "online", což dosvědčuje věčné světlo svítící v blízkosti svatostánku.

Na konci nám, mimo jiné, otec Petr slíbil, že příští rok, až budeme opět slavit výročí posvěcení naší krásné kaple, bude po mši zcela jistě i agapé. Máme se tedy na co těšit!

Chládek Josef, 2. B

2925

2925

2925

2925

2925