Ve dnech 24. a 25. října měli studenti Arcibiskupského gymnázia možnost prohlédnout si místa spojená s lidmi, kteří se stali oběťmi totalitního režimu. Výrok Klementa Gottwalda: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ je provázel po celou dobu.

Exkurze začala navštívením kostela v Číhošti. Místa neodmyslitelně spjatého s takzvaným číhošťským zázrakem a postavou kněze Josefa Toufara, který byl jedním z prvních obětí komunistického režimu. Jeho příběh nám poutavě povyprávěl místní kněz P. Pavel Jäger. Položením kytice a svíček na hrob jsme uctili památku otce Toufara, který se stal utajovanou obětí komunistického režimu.

Naše cesta dále směřovala za politickými vězni do tábora nucených prací Vojna v Lešticích u Příbrami. Zde jsme opět mohli vyslechnout opravdu zajímavý výklad o historii a funkci tábora. Také jsme prošli místy, kde uvěznění žili, viděli jsme například ubytovací cely, podzemní korekce či kulturní centrum, kde probíhala „náprava“ vězňů pomocí propagandistické četby a přednášek. V prostorách tábora je i expozice, díky které jsme se dozvěděli více o komunistickém režimu a jeho procesech s tzv. nevyhovujícími osobami. Působivá byla i výstava dopisů pro vězně, například od jejich dětí, či tabule zobrazující vývoj skautingu během války a následně během komunistického režimu.

Poté jsme se přesunuli do Prahy. Položili jsme květiny a svíčky k památníku 17. listopadu 1989 na Národní třídě a tím si připomněli, že svoboda není samozřejmostí. Další den ráno jsme byli plni očekávání, protože jsme měli navštívit nejstarší a nejpřísněji střeženou věznici u nás, kde si tresty odpykávají ti největší zločinci: Valdice. Byla to pro nás velká událost        a jedinečný zážitek, protože jsme se stali první školou, která měla možnost si ji prohlédnout    a navštívit i oddělení, kde se nacházejí vězni. Nejprve jsme prošli přísnou kontrolou; samozřejmě jsme nesměli vstoupit s mobilními telefony a kovovými předměty. Následně jsme si prohlédli místní odsvěcený kostel (původně byla věznice klášterem), ve kterém jsme zhlédli výstavu vývoje věznice. V doprovodu ostrahy a kaplana Pavla Zvolánka  jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o samotné věznici, ale také o vězeňství v České republice obecně. Když jsme poté potkali pracující vězně, všem se nám tajil dech. Dokonce jsme navštívili vězeňskou knihovnu, dílnu nebo posilovnu. Prohlídku jsme zakončili setkáním s ředitelem věznice, plk. Mgr. Jiřím Machem, který nám pověděl ještě mnoho dalších zajímavostí.

Jsme rádi, že nám naši pedagogové  Eva a Lubomír Vláčilovi  připravili exkurzi na  tak zajímavá místa, a to zvláště v tomto roce, kdy vzpomínáme 30. výročí pádu komunismu u nás. Pro mladé lidi je důležité, aby byli informováni o historii a uměli si představit, jak se náš národ vyvíjel a v jaké situaci žili naši předci.

Marie Kolaříková, Klára Němcová

2972

2972

2972

2972

2972

2972

2972

2972

2972