V uplynulém roce jsme měli možnost se v rámci programu Otevřená věda zúčastnit studentské vědecké stáže na Akademii věd České republiky.

Rok to byl náročný, ale velmi plodný. Nejenže jsme se naučili pracovat ve vědeckém prostředí a výsledky svého bádání odprezentovat před odbornou porotou akademiků na závěrečné konferenci všech stážistů, která se konala ve dnech 21. a 22.listopadu v Praze, ale naše výsledky mohou posloužit ve prospěch (nejen) vědecké obce.

Michael Zábojník z 3.B absolvoval stáž na Ústavu pro hydrodynamiku, kde za pomocí elektronového mikroskopu zkoumal všemožné objekty, svou prezentaci však se svou kolegyní rozhodli věnovat pozorování velikostí a tvarů pylových zrn a jejich vzájemnému porovnávání.

Šimon Kinc z 4.C byl stážistou na Sociologickém ústavu. Se svými kolegyněmi vytvořil unikátní kvalitativní výzkum o sexuálním obtěžování mezi studenty a studentkami na středních školách – jak o zkušenosti studentů a studentek, tak (především) o názoru na danou problematiku. Kromě výstupu na studentské konferenci, který si vysloužil neslavné čtvrté místo a nefinanční „zvláštní ocenění poroty“ v sekci společenskovědních stáží, plánuje tento výzkumný tým vydat vědecký článek na toto téma (výzkum je totiž prvním zabývajícím se tímto tématem v ČR).

Šimon Sukup z 5.K absolvoval stáž na Fyzikálním ústavu. Jestli jste našemu článku prozatím rozuměli, připravte se. Šimon se v rámci své stáže věnoval magnetické tvarové paměti. Kromě toho, že sám sestrojil v České republice první mikropumpu využívající krystal Ni-Mn-Ga, která pumpuje 120 nanolitrů za cyklus, při svých pokusech objevil stále nepopsaný a nevysvětlený rozdíl energií při krystalické reorientaci slitiny Ni-Mn-Ga magnetickým polem a mechanickým způsobem. Své výsledky Šimon mimo jiné prezentoval i v angličtině na Mezinárodním semináři pro magnetickou tvarovou paměť a související témata a chystá ve výzkumu pokračovat v rámci práce středoškolské odborné činnosti. Pro originalitu a zajímavost jeho výsledků si Šimon z konference odnesl nádherné třetí místo v sekci věd o neživé přírodě, a kromě dobrého pocitu odjížděl domů do Kroměříže s poukazem v hodnotě 10 000 Kč.

Zaujaly vás naše stáže? Nebo byste se taky chtěli registrovat na studentskou stáž na příští rok? Přijďte v úterý 26.11. v 18.00 do studentského klubu, kde vám předneseme naše prezentace a řekneme více o programu Otevřená věda.

Za stážisty z AG Šimon Kinc

3053

3053

3053

3053