Na základě preventivně odebraných vzorků test nepotvrdil výskyt viru COVID-19 na AG. Nepotvrdily se tedy různé fámy o výskytu viru na AG a pevně věřím, že zůstaneme v pořádku i nadále.

V následujících dnech bude pokračovat výuka prostřednictvím EduPage. Prosím sledujte tento web.

Jan Košárek