Ve čtvrtek 20. 2. 2020 jsem spolu se studenty zeměpisného semináře 3. ročníku navštívil katedru geografie Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci. Na fakultě jsme toho hodně viděli a mnoho věcí si vyzkoušeli.

Hlavní náplní naší expedice byla tvorba kartogramů a lehce jsme zabrousili také do kartodiagramů. Věnoval se nám Mgr. Petr Šimáček, Ph.D., odborný asistent a vedoucí oddělení humánní geografie. Naučili jsme se něco o kartogramech a též si řekli a vyzkoušeli používat různé užitečné internetové nástroje, které jsou zaměřeny na kartogramy a jiné ukazatele. Jedním z nich je například ArcGIS Online.

Na závěr nás pan doktor provedl po budově fakulty a ukázal nám místa, která by nás mohla zajímat. Ocenili jsme též návštěvu kabinetu vyučujícího a jeho dalších kolegů.

Celý výlet hodnotím velmi pozitivně, protože jsme se nejen naučili nové věci, ale také jsme přičichli k vysokoškolskému životu a atmosféře, kterou studenti vysokých škol denně zažívají. Prohlédli jsme si prostory fakulty a popřípadě se zeptali na otázky, které nás zajímaly. Tento výlet byl naším velkým přínosem, protože jsme se vydali vstříc praktické zkušenosti. Právě praxe je pro nás do budoucna to nejdůležitější.

Šimon Beneš, 5.K

 Ohlasy dalších studentů:

  • Celá exkurze na mě zapůsobila velice dobře, sešli jsme se v dobrém kolektivu. Prohlídka univerzity nám určitě rozšířila pohled na vysokoškolský život. Katedra se nachází v příjemném prostředí. Vytvořit si vlastní mapu pro nás všechny bylo velice obohacující. 
  • Vyzkoušel jsem si vytvořit vlastní kartografickou mapu a prohlédl jsem si krásné prostory katedry geografie.
  • Mě osobně tento výlet více přiblížil, jak vypadá studium na takové škole a také rozšířil obzor v oblasti hledání budoucího zaměstnání.

 

Nezbývá než dodat, že studenti získané dovednosti využijí v tvorbě seminární práce – kartogramu nad státy Asie spolu s komentářem a tabulkou. Ukázka mapy zde.   

 Ludmila Řezáčová

3359

3359

3360

3361

3362

3363

3364

3365

3366