CUSS je Společnost českých a slovenských studentů University of Cambridge. Ta každoročně pořádá program Experience Cambridge pro nadané studenty se zájmem o studium na prestižních univerzitách ve Velké Británii. Za Českou republiku se tohoto programu mohou zúčastnit vždy 4 vybraní studenti středních škol.

Letos se akce konala ve dnech 5.2. až 8.2. a na základě úspěšného výběrového řízení z více než 100 zájemců se jí zúčastnil také žák našeho gymnázia Šimon Sukup (5.K).

Program byl velmi dobře zorganizován a umožnil seznámit se s výukou, zvyklostmi, společenským životem studentů a také samotným městem a jeho památkami. Každému účastníku byl podle jeho zájmu o budoucí obor studia přidělen mentor, který ho provázel všemi aktivitami.  V případě Šimona jím byl Filip Čermák, který je studentem druhého ročního studijního oboru Engineering na Pembroke College. Spolu s ním Šimon navštívil výuku ve formě supervizí (viz dále), přednášek o termodynamice, mechanice, či přenosu signálů nebo cvičení z asynchronních motorů.

Součástí výuky jsou výše zmíněné supervize, což je pojem na našich vysokých školách neznámý. Jedná se o hodinová setkání profesora s jedním až dvěma studenty, kde detailně diskutují o probírané látce a zpracování studentských esejí. Stejně tak po přednáškách profesoři ochotně zodpovídají dotazy studentů. Pro nás nezvyklé rovněž je, že na začátku přednášek studenti obdrží komletní poznámky a nemusí se tudíž zdržovat zapisováním. Celkově je tak vše podřízeno tomu, aby studenti většinu dne usilovně a efektivně studovali.

Neméně podnětná byla i doprovodná část programu. Nejzajímavější byly formální večeře studentů a profesorů v historických sálech jednotlivých kolejí. Jejich účelem je setkání studentů a profesorů a utváření pospolitosti. Stejně jako v Harry Potterovi jsou studenti oděni do školních hábitů (gowns) a sedí u dlouhých dřevěných stolů, přičemž na stěnách za nimi visí obrazy předchozích ředitelů dané koleje.

Účastníci programu měli rovněž možnost navštívit několik dalších nejslavnějších kolejí (např.Trinity College a St. John´s College), univerzitní a kolejní knihovny, mši při svíčkách v King´s College nebo muzeum zoologie. Vítaným zpestřením byly návštěvy studentských barů nebo recepce za účasti zástupců české a slovenské ambasády a sponzorů akce.

Celkově lze program Experience Cambridge hodnotit jako vynikající příležitost poznat studium a život studentů na Univerzity of Cambridge. V případě zájmu studentů o účast v dalším roce přikládám kontakt: http://cucss.uk/experience-cambridge-en/

Šimon Sukup

3376

3376

3376

3376