Vážení studenti,
dnes vstupujeme do dalšího týdne on-line výuky. Děkuji Vám, že jste se rychle přizpůsobili nové náročné situaci, na kterou jsme nebyli nijak připraveni a všem gratuluji k prvním úspěchům v „dálkovém“ studiu. V této situaci budeme zřejmě ještě dlouhou dobu.

V minulosti jsem Vám při různých příležitostech (zahájení roku, ukončení roku, seznamováky) říkal, že školu nedělá budova, ale osoby v ní, totiž studenti a vyučující. Nyní se to stalo realitou. Pamatujme na to i nyní. Plňme si naše povinnosti, ale nestaňme se jen „zásilkovnou“ domácích úkolů. Tvořme dále naše společenství Ágéčka, kde panují dobré vztahy a kde se cítíme jako doma. Buďme dále v kontaktu, pišme si s vyučujícími i mezi sebou, buďme ohleduplní ke svým blízkým, rozhlédněme se kolem sebe a buďme ochotní pomáhat, protože to je studentům AG vlastní. Je potřeba být opatrný a dodržovat všechna nařízení, ale nemějte strach, ten jen působí paniku.

Často jsem Vám říkal, že Vy jste budoucnost našeho národa. Přichází dny, které potřebují mladé lidi plné naděje, víry, pevného charakteru a lidskosti. Papež František mluvil o potřebě kořenů (nezapomínejme na naše rodiče a prarodiče), paměti (nezapomínejme na tyto náročné dny), bratrství mezi všemi lidmi a nadějí, která neklame. My všichni dohromady a každý zvlášť máte potenciál to naplnit. Nebojme se.

Závěrem Vám všem připomínám a za domácí úkol dávám heslo (které máme rádi a kterému se někdy trochu usmíváme), ale naše heslo platí, je nadčasové, je potřeba se jim řídit a nakazit jim svět:

Radost a dobro – vždy a všude.

Jan Košárek

 3380