V úterý 29. 11. sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Tomáš Žižkovský, který je nyní kaplanem v Hodoníně.

Další fotografie.