Škola organizuje přípravný kurz k písemným přijímacím zkouškám, který bude probíhat 11. a 25. 3. 2017 vždy od 9 do 14 hodin.

Časový harmonogram kurzu:
8.45 hodin sraz v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Pilařova 3
9.00–11.00  první část výuky
11.30–12.00 přestávka
12.00–14.00 druhá část výuky
 
Student si s sebou přinese: přezůvky, psací potřeby, rýsovací pomůcky, sešit. Po dobu trvání kurzu můžete na své děti čekat v budově Arcibiskupského gymnázia.

Uzávěrka přihlášek na kurz je 31. 1. 2017. Přihlásit se můžete zde.

Kurzovné činí 800 Kč. Pokud jste dosud nezaplatili, prosím, učiňte tak do 15. února 2017, a to na číslo účtu: 1480758359/0800 (u platby uveďte variabilní číslo 1216, do poznámky dejte jméno přihlášeného studenta), nebo v hotovosti na sekretariátě školy v pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

 

Součástí kurzu je vstupní diagnostika, rozbor testu, domácí příprava, metodické vedení.

V rámci kurzu proběhnou dvě sobotní setkání:

1. setkání

  • Vstupní diagnostika – test z jazyka českého a matematiky. Tyto testy budou žáci důkladně procházet za asistence lektora a pod jeho vedením si budou osvojovat optimální řešení jak po obsahové, tak po formální stránce (způsob vyplnění testů, pochopení významu kladených otázek apod.).
  • Práce s texty a testovými otázkami
  • Zadání individuální domácí přípravy

2. setkání

  • Kontrola řešení domácí přípravy
  • Práce s texty a testovými otázkami
  • Vysvětlení obtížných příkladů