V pátek 9. prosince navštívila naši školu desítka absolventů AG, převážně studentů prvních semestrů vysokých škol, aby studentům třetího a čtvrtého ročníku přiblížili své fakulty a odpovídali na otázky potenciálních uchazečů o studium.

Zastoupeny byly různé fakulty a obory – právo, lékařství, záchranářství, germanistika, žurnalistika, architektura, matematika, psychologie aj. P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského semináře v Olomouci, také studentům představil možnosti ubytování na křesťanských kolejích v Olomouci.

O besedu byl velký zájem a byla pro nás přínosem.

Tomáš Pavelka, 6.S