Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověk. Pokud uvedené rčení platí pro Kamilu Zahradníčkovou ze 3.A, potvrdila si opětovně zmnožení svého lidství, tentokrát v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. 3. 2017 na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Svou jazykovou zběhlost Kamila prokázala v poslechovém testu, znalostech reálií i v řešení konkrétní komunikativní situace. Odborná komise pak hodnotila hloubku zvládnutí tématu, gramatickou správnost, úroveň slovní zásoby a výslovnost.

Ačkoliv se Kamila věnuje španělštině teprve druhým rokem, díky nasazení, píli a také talentu obsadila v krajské konkurenci ve své kategorii 2. místo. Blahopřejeme!

Vladimír Koutný

0409