Ve středu 15. března proběhla v baru přednáška Matematika je jazyk přírodních věd. Přednášel RNDr. Tomáš Fürst z katedry matematické analýzy a aplikací v matematice. Jeho přednáška se dotkla témat integrálních i diferenciálních rovnic, kvantové mechaniky, aplikace matematiky ve společenských vědách a část přednášky ofinanční krizi v roce 2007 byla v angličtině.

S pochopením těchto témat neměl nikdo problém, protože přednáška byla určená pro studenty semináře matematiky a pro vybrané nadané studenty, kteří vědí, že tam patří 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Nebo ne?

0410

Další fotografie.