V pondělí 27. 3. 2017 se v 18 hodin ve studentském klubu sešli zájemci o cestovatelskou přednášku o Patagonii. Přijel o ní povyprávět známý neurolog a slavný kroměřížský rodák prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. V přednášce s názvem „Patagonie – čtvero ročních dob“ zmínil i rozmary tamního počasí. Přítomní si hlavně vychutnávali nádherné fotografie.