Od 24. do 26. března 2017 se schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnila soustředění v Hluboké nad Vltavou. Součástí soustředění byly i koncerty ve vesnicích poblíž Hluboké. Jednalo se o Pašijové pásma spojené s modlitbou.

Celkem 18 členů scholy doprovázel o. Martin Sekanina, jáhen Jan Berka a pan vychovatel Tomáš Zemánek. V pátek večer jsme po dlouhé cestě dorazili do malé vesnice Hosín, kde jsme byli po celý víkend ubytováni. V pozdních hodinách jsme věnovali čas zkoušce na koncerty a následné adoraci.

Dalšího dne jsme se vydali do města Český Krumlov, kde jsme zhlédli historickou část města – hrad, náměstí, a také jsme objevili známá filmová místa. Odpoledne se konaly dva koncerty. I přesto, že mnoho lidí v oblasti jižních Čech není věřících, účast farníků byla hojná. Někteří z nich při zpěvu vzpomínali na své mládí a uronili pár slz. Sklidili jsme obrovský potlesk a pozvání i na přes rok.

V neděli jsme konečně navštívili Hlubokou, kde jsme svým zpěvem doprovázeli mši svatou. Následně jsme přijali pozvání na oběd od pana starosty do místní restaurace. Po obědě proběhla návštěva zámku Hluboká. Uchvátil nás obrovský areál, krásné zahrady a výhled. Po celý víkend bylo krásné počasí a to se odrazilo i na naší radostné náladě. Šťastní a plní zážitků jsme odpoledne odjížděli zpět do Kroměříže.

Na závěr patří velký dík panu faráři z Hosína za vřelé přijetí a ubytování a Marušce Pavlasové za vedení scholy a nacvičení pásma.

Anežka Irglová, 3.A

0449

0449

0449

0449