6. 4. 2017 proběhla na Arcibiskupském gymnáziu tradiční preventivní akce, tentokrát orientovaná především na zdravý životní styl a čelení stresu. Třídní učitelé se zaměřili na prevenci kouření nebo na způsoby, jakými lze zvládat stresové situace, učitelé tělesné výchovy podpořili praktickou stránku věci: v hodinách tělocviku se relaxovalo, třeba i smíchem.

Kdo zavítal do knihovny, mohl si prohlédnout výstavku literatury o zdravém životním stylu nebo relaxovat při omalovánkách - stejně jako v čajovně, která navíc nabízela vitamíny  a příjemnou hudbu pro duši. V baru bylo také pohodově: pod vedením Tomáše Sladkého čas dobře ubíhal při Seznamce, někdo trénoval koncentraci při luštění sudoku.

Domov mládeže nabídl přehršel aktivit: rozcvičku, výjezd koloběžek, vycházku do zahrady, šermířský trénink, společné zpívání či skupinovou práci. „Oceňuji zájem žáků o aktivitu, která byla zaměřená na relaxaci s využitím výrazových prostředků  umění a uvědomění si, co mně samotnému pomáhá při zvládání stresu,“ řekl Jan Sovadina, vedoucí vychovatel DM.

Žáci ocenili jak dovednosti spojené s čelením stresu, které mohou využít v každodenním životě, tak informace o zdravém životním stylu. „Nejvíce mě překvapilo, že kouří více dívek než chlapců a že první cigaretu člověk dostane průměrně v 10 letech. Naopak novinkou pro mě nebylo tzv. pasivní kouření, kdy vdechování kouře člověku škodí stejně jako kouření aktivní,“ reflektovala průběh hodiny o kouření žákyně 1. P Patricie Frgalová.

12. 4. tyto aktivity doplní ještě přednáška PhDr. I. Nagyové s titulem Alkohol: rizikový společník.

0474

Zdravé sušenky upečené na domově mládeže chutnaly výborně

0474

Relaxace a čelení stresu s využitím výrazových prostředků umění

0474

Relaxační omalovánky a pohoda v čajovně