Na pozvání pana ředitele Košárka přijel 18. dubna přednášet na AG otec Lukáš Engelmann. Tématem přednášky pro studenty druhého ročníku – tříd 4.K, 2.A, 2.B a 2.C. – byla homosexualita a pohled katolické církve na homosexualitu.

Při přednášce jsme ocenili rozsáhlé znalosti i zkušenosti otce Engelmanna, který je knězem a také psychoterapeutem osob s homosexuální orientací. Přednáška byla pro všechny zúčastněné bezpochyby velmi přínosná.

Na závěr byl také prostor pro zodpovězení otázek, které jsme v průběhu přednášky psali. Z časových důvodů nemohl otec Engelmann na všechny otázky podrobně odpovědět – další odpovědi můžete vyslechnout na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (15.–20. srpna 2017), kde bude otec Engelmann také přednášet a besedovat s účastníky setkání.

Adéla Polišenská a Ondřej Beneš 4.K