V pondělí 5. června 2017, za krásného slunečného odpoledne, proběhlo ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Sešlo se zde celkem 91 studentů, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, 28 z nich dokonce s vyznamenáním.

Slavnostní atmosféru podpořilo jak krásné vystoupení sboru AVE, tak i přítomnost otce arcibiskupa Jana Graubnera, který v úvodu ke shromáždění promluvil. V jeho řeči i projevech pana ředitele Jana Košárka a bývalých třídních učitelů zazněla nejen reflexe doby strávené na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, tak i mnoho rad a připomenutí pro cestu budoucí, cestu absolventů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Za všechny můžeme zmínit snahu o užitečnost, či uplatnění znalostí a duchovních hodnot.

V závěru slavnostního ceremoniálu se absolventi v zastoupení Josefa Kvapilíka rozloučili a poděkovali nejenom vedení školy, ale i všem učitelům, vychovatelům, pastoračnímu centru a zaměstnancům školy.

 

Po předání maturitního vysvědčení na zámku sloužil mši svatou za maturanty arcibiskup Jan ve školní kapli.

Fotografie z předávání maturitního vysvědčení.

Fotografie ze mše za maturanty.