V úterý 6. června sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Mgr. Ing. Jiří Janalík z brněnské diecéze, který je nyní kaplanem v Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

0668

0668

0668

Další fotografie.