Ve dnech 7.–9.6. 2017 se v Brně konal 6. ročník Evropských her handicapované mládeže s mezinárodní účastí sportovců s názvem EMIL OPEN. Soutěžilo se v atletice, golfu, stolním tenise, plavání a bocce. I naše škola měla na těchto hrách svého zástupce. Byl jím Lukáš Král ze 2.C. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu na brněnském Náměstí Svobody s doprovodným programem, kde nejvíce zaujalo vystoupení skupiny The Tap Tap.

Smyslem celých her bylo NE proti komu, ale proti sobě samému s maximálním úsilím. Hry byly skutečnými hrami handicapovaných, kdy kritériem ocenění je překonání vlastních výsledků, a ne sportovní mistrovství v absolutním boji soupeřů proti sobě. V jednotlivých disciplínách pak soutěžili třeba vozíčkáři, mládež s mentálním postižením, postižením tělesným, ale i bez zjevného tělesného postižení. Lukáš startoval ve dvou disciplínách, a to ve skoku dalekém z místa a v hodu kriketovým míčkem. V obou disciplínách s převahou zvítězil.

Smyslem celých her bylo motivovat handicapované sportovce a jejich doprovody k účasti v pravidelném sportu prostřednictvím soutěží. A také umožnit, aby začátečníci měli možnost prožít úspěch z osobního výsledku a jeho zlepšování.