V pátek 9. června se opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a naší školou. Děje se tak jednou ročně v rámci Noci kostelů. Uskutečnilo se celkem 8 prohlídek s průvodci z řad studentů, kteří seznámili návštěvníky s historií samotné spojovací chodby a naší školy. V obou kaplích byl připraven odborný výklad spojený s hudebním vystoupením scholy, v horní kapli se rozezvučely varhany.

Počet zájemců o prohlídku oproti loňskému roku opět vzrostl, programu se zúčastnilo 400 návštěvníků. Novinkou byly letos poutnické pasy, do kterých mohli děti i dospělí sbírat razítka z jednotlivých kostelů, kaplí a modliteben v Kroměříži.

Děkujeme všem studentům, kteří se aktivně zapojili do přípravy i průběhu programu Noci kostelů a také všem zaměstnancům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem při organizaci této každoroční akce.

 0675

 0675

 0675

 0675

 0675