Od středy 8. června se loučí s AG a Kroměříží jáhen Jan Berka a English Teaching Assisstant Jennie Magner z Nebrasky. Na poslední ročníkové mši svaté v tomto školním roce v úterý 13. června společně poděkovali za rok na AG.

Po mši svaté předali mladším spolužákům vedení vedoucí scholy, vedoucí ministrantů a hlavní kostelník. Loučení a děkování pokračovalo občerstvením a opékáním na Mariánském dvoře.

Jáhen Jan Berka bude vysvěcen na kněze v sobotu 24. 6. v 9.30 v olomoucké katedrále. Primiční mši svatou bude sloužit v sobotu 1. července v 15.00 hodin v Přerově v kostele Sv. Vavřince.

Mgr. Iva Bekárková

0682

0682

0682

0682

0682

Fotoreportáž.

Reportáž TV Přerov o Janu Berkovi (od času 6:52).