V úterý 27. června se studenti, pedagogové, vychovatelé a další zaměstnanci naší školy sešli naposled před letními prázdninami. Kostel sv. Mořice se zaplnil v 10 hodin do posledního místa a ve tvářích všech přítomných se dalo číst netrpělivé očekávání, radost, uvolnění a již prázdninová nálada.

Slavnostní bohoslužbu celebroval biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou a trojicí kněží, kteří dříve působili na naší škole jako jáhni, P. Josefem Slezákem, P. Jiřím Luňákem a čerstvým novoknězem P. Janem Berkou. Liturgii doprovodila svým zpěvem schola a také školní sbor AVE pod vedením MgA. Michaela Korbičky.

V závěru bohoslužby ocenil ředitel školy Mgr. Jan Košárek některé studenty, kteří dosáhli významných úspěchů. Byla udělena například cena Skokan roku, kterou získává student s nejvýraznějším zlepšením ve 2. pololetí školního roku, a tentokrát ji obdržela Natálie Opravilová ze třídy 1.A. Cenu ředitele školy za reprezentaci školy převzala Kamila Zahradníčková ze třídy 3.A.

Po skončení slavnostní liturgie se studenti s vyučujícími přemístili naposled v tomto školním roce do svých tříd k převzetí vysvědčení, které bylo výsledkem jejich celoroční práce a studia.

Prostory školy se vyprázdnily a obvyklý ruch na chodbách a domově mládeže vystřídaly zvuky pracovních nástrojů stavební firmy, která již v minulém týdnu zahájila rekonstrukci části školní budovy.