Na letošní 9. pouť pedagogů zve Matice svatohostýnská nejen učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení. V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10.15 na Svatém Hostýně P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“

0783