Ve dnech 15.–20. srpna 2017 proběhlo v Olomouci Celostátní setkání mládeže (CSM). Studenti AG se mohli na setkání přihlásit pod hlavičkou AG, což jim zaručovalo společné ubytování v areálu vysokoškolských kolejí.

Zaregistrovalo se kolem 120 studentů, absolventů a jejich přátel. Další studenti AG přijeli na setkání se svými farnostmi, konečný počet tedy nelze přesně odhadnout.

TV Noe během setkání natočila rozhovor s o. Martinem a skupinou studentů AG a spojitost s naší školou byla znát v Olomouci na každém kroku. Někteří studenti nebo absolventi byli zapojeni do organizace a podíleli se na průběhu akce například jako pořadatelé, zdravotníci, herci, zpěváci ve schole Sněženka…

Program CSM byl nesmírně bohatý, účastníci si mohli vybrat z velkého množství přednášek, workshopů, sportovních aktivit, výstav a dalšího doprovodného kulturního i duchovního programu. Nedílnou součástí každého dne bylo slavení mše sv. za účasti našich biskupů, kteří se ve svých promluvách z různých úhlů dotkli motta letošního setkání, které znělo „Nebojte se!“.

Pokud jste na tomto setkání nemohli být ať už z jakéhokoliv důvodu, je stále možné najít ve videoarchivu TV Noe (www.tvnoe.cz) záznamy z živého vysílání, které vám přiblíží atmosféru tohoto jedinečného setkání, rozhovory se zajímavými osobnostmi a svědectví mnoha lidí o prožívání jejich víry a vztahu k Bohu.

 

Několik postřehů našich studentů:

„CSM bylo úžasné :-). Byla zde krásná atmosféra, krásné zážitky... Potkali jsme zde spoustu našich přátel. A také jsme spoustu nových přátel získali... Nezískali jsme jenom nové přátele, ale i novou naději v Boha… Myslím, že mnohým lidem CSM přineslo užitek přímo na místě, ale určitě se najde i člověk, kterého setkání obdarovalo až po odjezdu z CSM... Když jsme přijeli v úterý 15. 8. odpoledne do Olomouce, tak nás nenapadlo, že to tak rychle uteče... Ale právě krásné věci utíkají rychle, a proto nás všechny mrzí, že už to skončilo...“

„CSM pro mě znamenalo poznat Ježíše v srdci každého člověka, uvědomit si krásu, kterou Bůh stvořil, uspořádat si své vlastní myšlenky a nechat se naplnit Duchem Svatým. Otevřít své srdce a odevzdat svůj život Bohu a s důvěrou jít dál.“

„CSM bych označila jako jednu velkou modlitbu. Byly to chvíle strávené s Bohem, a to ve společenství přátel. Nejvíce mě oslovil program, který každý den setkání nesl téma „nebojte se“. Osobně jsem si, mimo jiné, vybrala přednášku Známost jako období růstu a Proč patří k duchovnímu životu zkoušky. Je nádherné potkat se na takové akci se spolužáky, a tak doufám, že nás bude jen přibývat.“

„V duchu odvážného hesla „Nebojte se!“ přichystali organizátoři bohatý program, který cílil na všechny stránky duchovního života. Účastníci si poslechli povzbuzující svědectví, napínavé katecheze, zábavná talkshow, obohacující přednášky a mnoho dalšího. Důraz byl kladen rovněž na modlitbu, liturgii a neméně na fyzické aktivity, jako je pouť nebo sport, jmenujme například akční skandinávskou týmovou hru Kubb. Zkrátka nebylo toho málo. Hodnotit se dá mnoha kritérii, avšak tohle setkání jistě každému dopřálo to, co by správné setkání mělo každému dopřát – povzbuzení. Děkujme tedy za tenhle dar.“

„CSM je zcela jedinečná událost, která mě zatím pokaždé skutečně oslovila. Nejdůležitějším prvkem je setkání s druhými lidmi, s nimiž se poté ve společenství setkáváme s Ježíšem, který ale zároveň promlouvá ke každému z nás zvlášť. Program byl náročný, ale téměř si neumím představit lepší. Jsem vděčný za každou mši sv., přednášku, sport, koncert a setkání s kamarády, které jsem dlouho neviděl.“