Za okny ještě padal sníh, když se asi dvacítka studentů z celé školy sešla v učebně N2. V ruce měli propisku a před sebou bránu k jednomu z největších dobrodružství ve svém dosavadním životě. Najít ten správný klíč se však podařilo jen pětici z nich.

A tak nás pět vyrazilo v polovině června na třítýdenní pobyt do německého Münsterschwarzachu. Byli jsme ubytováni v rodinách a díky tomu jsme mohli z bezprostřední blízkosti poznávat každodenní život, objevovat tamější kulturu a zvyky, nasávat atmosféru Egbert gymnázia a v neposlední řadě zdokonalovat své jazykové schopnosti. Během pobytu jsme navázali mnohá přátelství. Ve škole jsme v rámci práce na projektu diskutovali a získávali nové informace o médiích. Podnikli jsme několik výletů do významných měst po okolí, Würzburku, Norimberku a Bamberku.  Čas jsme trávili také s italskou skupinou, která se na projektu podílela. Jejich italský temperament se nezapřel a tak se i po nabitém dni autobusem rozléhal smích a hlasité zpěvy. Ke konci pobytu jsme během společné večeře hostitelských rodin měli příležitost představit naši vlast, město a AG.

Celý pobyt, který byl hrazen z prostředků Česko - německého fondu budoucnosti, proběhl bez komplikací a všichni jsme si ho skvěle užili. Velký dík patří paní profesorce Janě Koutné a panu doktoru Hessenauerovi, kteří jako koordinátoři na české a německé straně celý projekt připravili, a také všem rodinám, které se po dobu pobytu staly naším druhým domovem.

Kateřina Adamčíková, 5.K