V pátek 20. října se v chrámu sv. Mořice sešlo 39 studentů, aby přijali z rukou otce biskupa svátost biřmování. Po celém roce přípravy, v jejímž rámci se biřmovanci účastnili katechezí, navštěvovali nemocnici na Malém Valu a jezdili na duchovní obnovy, byla v 11 hodin zahájena slavnostní mše svatá.

Kromě nového pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka byli přítomni i kněží z domovských farností biřmovanců. Vše proběhlo bez jediné chyby a jsme rádi, že jsme mohli přijmout dary Ducha Svatého ve skvělém prostředí AG. Veliký dík za podporu patří otci Martinovi, bratru jáhnovi, p. Kvapilíkové, Aničce Berkové, sestře Františce a mnoha dalším lidem, kteří nám pomáhali se připravit. Děkujeme.

Prokop Ondráček, 4.C

0942

0942

0942

0942

0942

0942

Další fotografie Zuzany ZavadilovéHong Thuy NguyenIvy Bekárkové.