Studenti, kteří chtějí přijmout svátost biřmování, se mohou přihlásit do 27. října 2017 u P. Martina Sekaniny nebo na Pastoračním centru, kde mohou odevzdat vyplněnou přihlášku. První setkání biřmovanců bude 30. října 2017 v 16.00 hodin v místnosti Jana Pavla II. Zahajovací víkend pro nové biřmovance bude v Rajnochovicích ve dnech 10.–12. 11. 2017. (Studenti, kteří pojedou do Říma, budou z víkendu omluveni.)

Více informací u P. Martina Sekaniny nebo na Pastoračním centru. Přihláška k přijetí svátosti biřmování je ke stažení zde.