V měsíci listopadu proběhne v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní kolo soutěže BIBLE A MY. K soutěži jsou zváni studenti ve 2 kategoriích, a to ve III. kategorii studenti primy a sekundy (psát budou ve čtvrtek 2. 11. 2017 v 12.35 hodin), ostatní v rámci IV. kategorie budou soutěžit ve středu 8. 11. 2017 v 13.30 hodin. V základním kole jsou prověřovány všeobecné znalosti Písma.

Pro okresní kolo jsou zadána v těchto kategoriích konkrétní témata:

III. kategorie Proroci Elijáš a Elíša
IV. kategorie Židovsko-křesťanské pojetí víry v Matoušově evangeliu a listu Židům

Zájemci o účast v soutěži ve IV. kategorii se mohou přihlašovat u vyučujících NV, příp. na dívčí vychovatelně do 7. 11. 2017 do 18ti hodin.

Okresní kolo proběhne ve čtvrtek 23. 11. 2017.

0940