11. prosince 2017 pořádáme zájezd do brněnského Hadivadla na představení Maryša. Součástí zájezdu je interpretační seminář se studenty JAMU.

Studentské vstupné (sleva) – 100 Kč, 120 Kč na autobus, celkem tedy 220 Kč. Odjezd v 16.30 od Justiční školy. Zájemci se mohou hlásit v kabinetu češtiny.

0958