V prvním listopadovém týdnu pamatujeme více na naše zemřelé. V obvyklém programu duchovních aktivit dojde k některým změnám:

Středa 1. 11. – Slavnost Všech svatých
6.45 – mše sv. v kapli P. Marie na AG
17.00 – mše sv. v kostele sv. Mořice
18.00 – společná návštěva hřbitova (sraz u kostela sv. Mořice)
18.00 – mše sv. v kostele P. Marie

Čtvrtek 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00 – mše sv. v kapli P. Marie na AG
19.00 – společná návštěva hřbitova (sraz ve vestibulu)

Pátek 3. 11.
6.45 – mše sv. v kapli P. Marie na AG

Ke společné návštěvě hřbitova zveme všechny studenty i 6. a 7. 11. v 18 hodin (sraz ve vestibulu) a ve středu 8. 11. po studentské mši sv. (sraz u kostela sv. Jana).