V pátek 3. listopadu 2017 se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády ve Zlíně. Soutěž je každoročně organizována Mensou a soutěžící se musí vypořádat ve dvoukolovém testu se spoustou náročných logických úkolů. Naši školu reprezentovali tři studenti. V kategorii B obsadil žák Jan Doubrava z primy krásné 4. místo.

S pohárem a drobnými cenami vybojoval také postup do ústředního kola, které proběhne 27. 11. 2017 v Praze. V kategorii C potom Václav Kubíček obsadil 7. místo. Úlohy kategorie C řešil úspěšně I Šimon Sukup z tercie. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a Honzovi přejeme pevné nervy a bystrou mysl v Praze!

Eva Otáhalová

0976