Každý biřmovanec potřebuje někoho, kdo se za něj bude modlit. Proto se v pondělí 6. listopadu skupina biřmovanců vydala do kláštera Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu. Po vzájemném seznámení a společné modlitbě zpěvem si sestry vincentky losovaly lístečky se jmény studentů, za které se budou po dobu přípravy modlit.

Kamila Zbořilová, 5.K

 

Část biřmovanců se vydala do kláštera Milosrdných sester Svatého kříže. Tam se zúčastnili společné adorace a sestra Beata krátce představila řád. Na oplátku se biřmovanci představili sestrám. Ty si poté vylosovaly svého svěřence, za kterého se budou během celé přípravy modlit a krátce se s ním seznámily. Následovalo rozloučení a biřmovanci se vydali zpět na AG.

Marie Kolaříková, 2.C