Ve dnech 10.–12. 11. 2017 se na Přístavu v Rajnochovicích konal víkend pro začínající biřmovance AG. Přístav je v podstatě fara sloužící od roku 1993 jako Arcidiecézní centrum mládeže.

Spolu se třemi letos biřmovanými studenty AG – Aničkou, Prokopem a Simčou nás programem doprovázel náš bratr jáhen Jirka, otec Jiří Pospíšil a týmáci: Justy, Adam, Martin a Wendy. Samozřejmě, že bez jídla bychom tam dlouho nepřežili, a proto velké díky patří i našim kuchařkám z řad studentů 3. ročníku AG.

Obsahem víkendového programu byly přednášky otce Jiřího. Díky němu jsme se mohli například dozvědět o naší identitě, kterou bychom měli poznat a žít. Nejrůznější aktivity a hry nám pomohly odhalit, jaké hodnoty jsou v našem životě nejdůležitější. Nedílnou součástí víkendového setkání byly modlitby, adorace, mše svaté. Jako nejsilnější zážitek jsem vnímala hodinové silentium, ve kterém jsme se mohli „ztratit“ kamkoli a být jen s Pánem. Jenom škoda, že se víkendu nezúčastnili všichni biřmovanci. Velká část z nás totiž odjížděla v pondělí na pouť do Říma. I tak, chvála Pánu za tento čas.

Martina Petrůjová, 2.C

1002

1002

1002

1002

1002