Od pátku 10. 11. do soboty 11. 11. 2017 se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnila duchovní obnova, kterou svým slovem a modlitbou provázel P. Max Kašparů. Pozvání přijalo přes 120 účastníků z řad rodičů studentů i absolventů, ale také přátel školy.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření pokojné atmosféry a krásně prožitý společný čas na AG.

 

I když můj syn již opustil brány AG, s nadšením jsem přijala možnost zúčastnit se opět duchovní obnovy AG. Letošní přednášející Max Kašparů byl velkým lákadlem a moje očekávání se do posledního puntíku vyplnilo. Duchovní obnovu AG jsem letos absolvovala po páté. Organizace (jako vždy) byla perfektní a účastníci také.

Názorné přednášky s tabulí a fixou všem vyhovovaly. Je potřeba si sdělené řádně uvědomit a uložit do paměti, abychom si později během „běžných“ dnů, mohli přednášku vybavit z hlavy a uplatnit v životě. Hodně věcí možná známe a víme, ale přesto jsme si je probrali a šli (jak Max říkal( tzv. „na hloubku“. A tam jsme objevili ještě více…

Duchovní obnova byla pro mě osobně i krásným setkáním s účastníky, se kterými mohu diskutovat o víře, sdílet zážitky o životě s Kristem. Vždy mne tyto hovory osvěží, dají novou radost a naději… Stále si ověřuji, že Kristus žije a překvapuje nás svou přítomností, pomocí a láskou – jen se jím nechat vést.

Už nyní se těším na další duchovní obnovu AG. Přeji všem organizátorům Boží požehnání a Boží nápady. Děkuji.

Mgr. Marie Celá

 

O víkendu jsme se s manželkou zúčastnili duchovní obnovy s Maxem Kašparů. K účasti nás přimělo jednak jméno známého a slavného kněze, psychiatra, autora řady publikací. Současně jsme nechtěli být jenom posluchači, ale i získat impulsy pro to, jak žít lépe náš život a křesťanské povolání. Naše očekávání P. Max Kašparů splnil. V jeho přístupu k přednášeným tématům byl znát vliv dlouholeté lékařské praxe, někdy se v něm postoj lékař pacient projevil až moc výrazně, na druhé straně řada praktických příkladů udržovala pozornost posluchačů. Myslíme si, že se nám s jeho pomocí podařilo alespoň zčásti nahlédnout na svůj život perspektivou „z venku“ anebo alespoň získat motivaci, abychom se o to stále znovu snažili.

Mgr. Petr Kolařík

 

 

 

 

 

Další fotografie z duchovní obnovy.