Studenti a učitelé AG měli možnost zúčastnit se ve dnech 10.–11. listopadu 2017 konference s názvem „Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie“. Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v refektáři emauzského kláštera v Praze.

Postřehy účastníků konference a fotografie:

Na letošním Fóru dialogu zazněla celá řada podnětných myšlenek. Diskusní příspěvky Jacquese Rupnika, Václava Moravce, Jaroslava Šebka, Erika Taberyho a mnoha dalších rezonovaly s myšlenkami účastníků akce i s podvědomím společnosti.

Jednou z hlavních příčin nespokojenosti lidí a úspěchu populistů je rozpor mezi vědomím, že se máme v České republice z hlediska bezpečnosti i materiálního zabezpečení velmi dobře, současně si však uvědomujeme že „něco“ není v pořádku. Máme se dobře, vzhledem ke zbytku světa žijeme v bezpečí a jsme relativně bohatí, ale ztratila se nám víra v budoucnost. Populisté dávají na toto podvědomé nebezpečí jednoduché odpovědi. Za Váš špatný pocit může Brusel, imigranti, předchozí vlády, hamižná církev, … My jsme ti, kteří Vás zachrání před tímhle obrovským nebezpečím. Člověk, který nevidí svou budoucnost, pak takovémuto lákání snadných řešení podléhá.

Mgr. Štěpán Bekárek

 

Z celé konference mě nejvíce zaujaly myšlenky Václava Moravce. Mluvil o tom, že veřejnoprávní média jsou v dnešní době považována za média alternativní. Varoval před tím a zdůraznil potřebu školství, které naučí mladé pracovat s informacemi přístupnými na internetu.

Prof. Jacques Rupnik mě překvapil svým přehledem a souvislostmi, kterými navazoval na diskutovaná témata. Jeho páteční přednáška byla extrémně nabitá informaci.

Jiří Zvěřina

 

K III. Fóru dialogu jsem se dostal úplnou náhodou. Naše třídní profesorka Bekárková se nám o něm zmínila v hodině matematiky. Mně a dalším spolužákům se téma fóra zalíbilo, a rozhodli jsme se, že nebude na škodu jet do emauzského kláštera v Praze, kde se fórum konalo.

Z přednášejících a účastníků panelových diskusí mě nejvíce zaujali Mgr. Erik Tabery, PhDr. Martin Mejstřík, prof. Jacques Rupnik a PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. „Populismus je jako bílá krvinka, objeví se tam, kde je nějaký problém.“ řekl PhDr. Martin Mejstřík. Přesně tato myšlenka mi utkvěla v paměti.

Celá konference byla úžasná, cesta a účastnický poplatek sice něco stály, ale opravdu to stálo za to. Nemluvě o tom, že po páteční přednášce jsme se mohli projít noční Prahou.

Ondřej Pospíšil

 

Fórum dialogu byla velmi obohacující akce, která mi přinesla mnoho nových informací týkajících se tématu populismu. Nejlepší části programu byla dle mého názoru panelová debata na téma „Jazyk populismu v politice a médiích". Komentáře hostů pohybujících se ve světě médií i příspěvky účastníků mě donutily znovu přehodnotit některé názory.

Adam Majer

 

 

 

 

 

Další fotografie MgA. Lenky Tomanové