Ve středu 15. listopadu proběhla ve studentském klubu na AG přednáška České křesťanské akademie, za spolupráce AG, na téma Odsun Němců a internační tábor v Kroměříži v letech 1945 a 1946. Poutavou přednášku si připravil Mgr. Libor Ondráček, zástupce ředitele AG a vyučující dějepisu. Fakta o méně známé a nepříliš lichotivé kapitole československých poválečných dějin vyslechlo asi padesát zájemců o místní historii.

Na závěr se pak všichni přítomní spojili v krátké modlitbě za všechny oběti česko-německých konfliktů.

1031

1032

1033

1034

1035