Při příležitosti dvoutisícího výročí úmrtí Publia Ovidia Nasona jsme navštívili Den latiny, který organizuje Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Zaujaly nás přednášky o nápisech na náhrobcích, odívání, vztahu náboženství a práva a Ovidiově elegii.