Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Vám nabízí přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky, které jsou vhodným doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2018. Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou.

 

Přihlášky podávejte do 31. 1. 2018 zde.

 

V rámci kurzu proběhnou dvě sobotní setkání.

1. setkání

  • Vstupní diagnostika – test z jazyka českého a matematiky. Tyto testy budou žáci důkladně procházet za asistence lektora a pod jeho vedením si budou osvojovat optimální řešení jak po obsahové, tak po formální stránce (způsob vyplnění testů, pochopení významu kladených otázek apod.).
  • Práce s texty a testovými otázkami
  • Zadání individuální domácí přípravy

 

2. setkání

  • Kontrola řešení domácí přípravy
  • Práce s texty a testovými otázkami
  • Vysvětlení obtížných příkladů 

 

Součástí kurzu je seznámení se studijní literaturou a pracovní listy. Znalosti nabyté v kurzu jsou použitelné pro jakýkoliv typ střední školy zakončené maturitní zkouškou.

 

Termíny konání

  • Sobota 3. března 2018 od 9.00 do 14.00 hod.
  • Sobota 17. března 2018 od 9.00 do 14.00 hod.

 

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

Kurzovné  ve výši 800 Kč je možné zaplatit na účet č. 1480758359/0800 nejpozději do 15. 2. 2018. Jako variabilní symbol uveďte 2617.

PDF formát této stránky.