V úterý 28. 11. se na Reálném gymnáziu v Prostějově pod záštitou České debatní společnosti konala argumentační soutěž. Mezi účastníky patřil I nově založený tým Arcibiskupského gymnázia.

Ve třech soutěžních kolech jsme měli možnost nabýt zkušeností, rozšířit si povědomí o různých společenských tématech, např. o reformě školského zákona, a seznámit se s vrstevníky věnujícími se stejné aktivitě. V tvrdé konkurenci týmů ze tří krajů se naše pětičlenná delegace umístila na šestém místě.

Mezi základní benefity debatování se řadí nejen zlepšení rétorických dovedností a zisk všeobecného přehledu, ale i nabytí zdravého sebevědomí a prohloubení tolerance k názorům druhých. Pokud chcete o této aktivitě zjistit více, můžete se obrátit na PaedDr. Aranku Řezníčkovou nebo na jakéhokoli člena debatního klubu. Pokud již teď víte, že byste se k naší činnosti rádi připojili nebo chcete vidět naše počínání naživo, neváhejte a navštivte nás jakoukoli středu ve 14.15 v učebně IVT1.

Za Debatní klub AG Marie Kolaříková, Tadeáš Sochor a Šimon Kinc

1105

1105

1105

1105