Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium a oboru 79-41-K/61 Gymnázium.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

pro čtyřletý obor vzdělání:

  • termín 12. 4. 2018
  • termín 16. 4. 2018

pro šestiletý obor vzdělání:

  • termín 13. 4. 2018
  • termín 17. 4. 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

  • obor vzdělání 79-41-K/41, délka studia 4 roky, forma studia denní
    96 uchazečů
  • obor vzdělání 79-41-K/61, délka studia 6 roků, forma studia denní
    30 uchazečů

 

Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělávání 79-41-K/41

Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělávání 79-41-K/61

 

V Kroměříži 23. 1. 2018

Mgr. Jan Košárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži