Pravidelné zkoušky jsou každou středu od 14.15 do 16.15 v aule AG.

Informace na nástěnce ve druhém patře nebo u pana zástupce Korbičky.

1306 ave2018