V úterý 6. února 2018 proběhl na AG další Den s múzami, tentokrát ve znamení začínající kampaně Číst Havla. Ve vestibulu zvala k posezení i k četbě školní lavička Václava Havla, ve školní knihovně si příchozí mohli prohlédnout výstavku děl Václava Havla i knížek o něm a kdo chtěl, mohl se přidat k předčítání – třeba z dopisu V. Havla G. Husákovi. Paní knihovnice také připravily havlovský program pro třídy a večer se ti nejakčnější mohli podívat na Havlovu Vernisáž.

Nejdůležitějším bodem programu byla tradiční recitační přehlídka. Porotce letos příjemně překvapila stoupající úroveň přednesu, a tak snad potěšili recitátory, když je chválili při závěrečném posezení v kruhu a ocenili nejen skvělé výkony, ale i kvalitní texty, které jsou podmínkou skutečného uměleckého zážitku. Porota nominovala do okresního kola tyto studenty:

I. kategorie

Miloslav Chytil
Šimon Kinc
Marie Kolaříková
Nikola Petlachová
Jakub Chlup

II. kategorie

Anna Dulavová
Václav Kubíček
Dominik Skřička

Ke zdárnému průběhu celého dne významně přispěli studenti 2. S, jimž děkujeme za pozvánky, které po ránu rozdávali příchozím a „ladili“ je tak na Den s múzami. Velký dík patří také spoluporotcům – Lence Pospíšilové a Karlu Gambovi, kteří svým optimismem a laskavými slovy pomáhali vytvářet příjemnou atmosféru recitační přehlídky. 

Aranka Řezníčková

 

 

 

 

Další fotografie.