Během měsíce ledna sloužili ročníkové mše svaté kněží, kteří působili na AG v minulých letech jako jáhni. V úterý 16. 1. nás navštívil P. Jiří Luňák, o týden později P. Jan Berka a v závěru měsíce ledna jsme se setkali s P. Michalem Zahálkou.

1325

1325

1325

1325

1325