Jak strávit jarní prázdniny jako správný student Arcibiskupského gymnázia? Přece v klášteře. A nejlépe v takovém, kde mlčíte, pracujete a modlíte se. Přesně do takového kláštera, kláštera řádu trapistů (od jména prvního opatství v La Trappe) v Novém Dvoře, se vydaly dvě skupiny chlapců z naší školy, aby poznali na vlastní kůži zasvěcený život, jak jej praktikují zdejší mniši.

Již při příjezdu nás upoutala nádherná architektura celého klášterního areálu, a to byl pouze začátek. Zdejší bratři trapisté byli velice přívětiví a pohostinní. Měli jsme možnost se účastnit jejich modliteb a prací, takže jsme v rámci mnišského hesla „Modli se a pracuj“ štípali dřevo, pracovali v lese, starali se o dobytek a dokonce skládali bratřím ponožky. Za sebe můžu říct, že pobyt v klášteře byl velmi obohacující, jak ze zážitkové, tak z duchovní stránky, a za obě dvě naše skupiny můžu bratřím pouze poděkovat za možnost strávit týden na tak nádherném místě.

Prokop Ondráček, 4.C

1358